Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Καύσιμα | Οι λαθρέμποροι ανήκουν στο κίνημα "Δεν πληρώνω"

Μπορεί τα πρόστιμα που επεβλήθησαν στους λαθρεμπόρους πετρελαίου να ξεπερνούν τα 6,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2012, όμως τα εισπραχθέντα πρόστιμα φτάνουν μόλις στο ποσό των 387.336 ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα κυκλώματα λαθρεμπορίας και παραεμπορίου έχουν ισχυρή νομική κάλυψη, διαχειρίζονται πολύ έξυπνα τη Δικονομία και τελικά δεν πληρώνουν πρόστιμα. Τα απογοητευτικά στοιχεία για την πορεία είσπραξης των προστίμων αναφέρονται σε έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) οι καταλογιστικές πράξεις επιβολής πολλαπλών τελών και προστίμων προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, οπότε αναστέλλεται η είσπραξη του 70% αυτών μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Στις συγκεκριμένες ωστόσο περιπτώσεις δεν εισπράχθηκε ούτε το υπόλοιπο 30% από το σύνολο των προστίμων, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο τα νομικά κωλύματα το πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου