Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Νέα διεθνής κατάταξη των πανεπιστημίων από την ΕΕME χρηματοδότηση της ΕΕ εγκαινιάστηκε σήμερα στο Δουβλίνο η νέα διεθνής κατάταξη των πανεπιστημίων, σύμφωνα με μετάδοση του Αθηναϊκού & Μακεδονικού Πρακτοτείου Ειδήσεων. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα αυτή «πολυδιάστατη» κατάταξη σηματοδοτεί μια διαφοροποίηση από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις σε θέματα κατάταξης των επιδόσεων των πανεπιστημίων, οι περισσότερες από τις οποίες επικεντρώνονται δυσανάλογα στην ερευνητική αριστεία. Με τη νέα κατάταξη, αντιθέτως, τα πανεπιστήμια θα αξιολογούνται σύμφωνα με ένα ευρύτερο φάσμα παραγόντων, σε πέντε χωριστούς τομείς: Τη φήμη όσον αφορά την έρευνα, την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, το διεθνή προσανατολισμό, την επιτυχία στη μεταφορά γνώσης (όπως συμπράξεις με επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις), και τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αναμένεται ότι περίπου 500 πανεπιστήμια από την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο θα ζητήσουν να συμπεριληφθούν στην κατάταξη, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στις αρχές του 2014. 

Στην ομιλία της πριν από τα εγκαίνια, η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, δήλωσε: «Τα πανεπιστήμια είναι μία από τις πιο επιτυχημένες εφευρέσεις της Ευρώπης, αλλά δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με πιο στρατηγικό τρόπο ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των πανεπιστημίων μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το τι προσφέρουν τα πανεπιστήμια και πόσο καλές είναι οι επιδόσεις τους. Οι υπάρχουσες κατατάξεις τείνουν να υπογραμμίζουν τα επιτεύγματα της έρευνας πάνω απʼ όλα, αλλά το U-Multirank θα παρέχει στους φοιτητές και στα ιδρύματα μια σαφή εικόνα των επιδόσεων των τελευταίων σε μια σειρά σημαντικών τομέων. Οι γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τους φοιτητές να επιλέξουν το πανεπιστήμιο ή το κολέγιο που είναι το καλύτερο γι΄ αυτούς. Θα συμβάλουν επίσης στον εκσυγχρονισμό και την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχοντας στα πανεπιστήμια τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματά τους ή τις αδυναμίες τους και να αποκομίζουν διδάγματα από την εμπειρία των άλλων. Τέλος, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής θα διαθέτουν πληρέστερη εικόνα των εθνικών τους συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τις επιδόσεις της χώρας τους στο σύνολό της». 

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη κατάταξη θα αξιολογεί επίσης τα πανεπιστήμια σε τέσσερις συγκεκριμένους θεματικούς τομείς: Τις επιχειρηματικές σπουδές, τις σπουδές μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας και φυσικής. Προβλέπεται ότι ο κατάλογος των συγκεκριμένων επιστημονικών κλάδων θα διευρυνθεί προοδευτικά κατά τα επόμενα χρόνια. Η κατάταξη θα πραγματοποιηθεί από μια ανεξάρτητη κοινοπραξία με επικεφαλής το κέντρο ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) στη Γερμανία και το Κέντρο σπουδών πολιτικής σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία. Στους εταίρους συγκαταλέγονται το Κέντρο επιστημονικών και τεχνολογικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του Λάιντεν της Ολλανδίας το ίδρυμα Bertelsmann και η εταιρεία λογισμικού Folge 3. Η κοινοπραξία θα συνεργαστεί επίσης με εθνικούς εταίρους που ασχολούνται με θέματα κατάταξης, καθώς και με οργανώσεις ενδιαφερομένων που εκπροσωπούν φοιτητές, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν η πληρότητα και η ακρίβεια. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η νέα κατάταξη θα είναι αμερόληπτη και θα βασίζεται σε μετρήσιμα κριτήρια και στοιχεία. Η πολυδιάστατη προσέγγιση της κατάταξης την καθιστά κατάλληλη για κάθε πανεπιστήμιο ή κολέγιο που αναζητά πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του. Οι μεμονωμένοι χρήστες θα μπορούν επίσης να ζητήσουν «εξατομικευμένη» κατάταξη που να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Εκτιμάται ότι αυτό θα τους επιτρέψει να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα ιδρύματα ή τους επιστημονικούς κλάδους που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και να σταθμίσουν τα κριτήρια σύμφωνα με τις δικές τους προτιμήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου