Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

ΕΕ | Ταμείο Εξαγοράς χρέους, ευρωγραμμάτια και επενδύσεις σε υποδομές

Ο επόμενος γύρος νομοθετημάτων για την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση θα προσφέρει περισσότερα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και οι νέες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξυγίανση των προϋπολογισμών των χωρών της ευρωζώνης θα ελέγχονται με καλύτερο και δημοκρατικότερο τρόπο, χάρη στο "διπλό πακέτο" νομοθετημάτων οικονομικής διακυβέρνησης που ενέκρινε το ΕΚ την Τρίτη. Οι κανόνες καθορίζουν σαφείς διαδικασίες για τις χώρες που αναζητούν οικονομική βοήθεια από την ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές, με επικεφαλής τους εισηγητές Jean-Paul Gauzes (ΕΛΚ, Γαλλία) και Elisa Ferreira (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία), δεν άλλαξαν δραστικά τους αρχικούς στόχους του νομοθετικού πακέτου, πρόσθεσαν όμως αρκετές διατάξεις για να διασφαλίσουν ότι πράγματι θα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να τονωθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση. Επίσης, εισήγαγαν ρήτρες για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Ανάπτυξη, όχι απλά δημοσιονομική προσαρμογή
Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου εξασφαλίζουν πως οι νέοι νόμοι θα προσφέρουν περισσότερα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, οι αξιολογήσεις της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της εκάστοτε χώρας θα πρέπει να είναι αναλυτικότερες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περικοπές στους προϋπολογισμούς δε θα γίνονται σε βάρος των επενδύσεων που δύνανται να βοηθήσουν την ανάπτυξη.

Όταν οι χώρες καλούνται να προβούν σε σημαντικές περικοπές, οι προσπάθειές τους δεν πρέπει να βλάπτουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όταν πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές. Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα μιας χώρας για τη μείωση των ελλειμμάτων της θα πρέπει να εφαρμόζεται με μεγαλύτερη ευελιξία όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες ή σοβαρή οικονομική ύφεση.

Καλύτερη εποπτεία των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής
Η άσκηση από την Επιτροπή των αυξημένων αρμοδιοτήτων της θα παρακολουθείται στενότερα από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η λογοδοσία και η νομιμότητα. Για παράδειγμα, οι εξουσίες της Επιτροπής να επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις για υποβολή εκθέσεων θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να ανακαλέσουν τις αρμοδιότητες αυτές.

Οι εργασίες της λεγόμενης "τρόικας" (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) για την επίβλεψη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα υπόκεινται σε εποπτεία, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Ταμείο Εξαγοράς χρέους, ευρωγραμμάτια και επενδύσεις σε υποδομές
Το τελευταίο κομμάτι της συμφωνίας, στο οποίο το ΕΚ επέμεινε, εξετάζει το ζήτημα της σύστασης ενός ευρωπαϊκού ταμείου εξαγοράς χρέους.

Η συμβιβαστική λύση που συμφωνήθηκε με τα κράτη μέλη, προβλέπει ότι η Επιτροπή θα "δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να εμβαθύνει την ανάλυση σχετικά με τα πιθανά πλεονεκτήματα, τους κινδύνους, τις απαιτήσεις και τα εμπόδια της μερικής υποκατάστασης των εθνικών ομολόγων χρέους με την κοινή έκδοση υπό τη μορφή ενός ταμείου εξαγοράς χρέους και ευρωγραμματίων" .

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της μέχρι το Μάρτιο του 2014 και η Επιτροπή θα κληθεί να αξιολογήσει και, ενδεχομένως, να καταθέσει προτάσεις πριν από το τέλος της θητείας της.

Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης να διερευνήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2013 πιθανούς τρόπους για τη δημιουργία μεγαλύτερης ευελιξίας εντός του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για ορισμένες έκτακτες δημόσιες επενδύσεις. Μέχρι το τέλος του 2013 θα πρέπει επίσης να αναπτύξει ένα σύστημα για την παροχή οικονομικής στήριξης στις χώρες που προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Επόμενα βήματα
Η συμφωνία μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από το Συμβούλιο. Οι κανόνες θα εφαρμοστούν από την επόμενη περίοδο κατάρτισης των εθνικών προϋπολογισμών, δηλαδή για τους προϋπολογισμούς του 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου