Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Υποδειγματική εφρμογή των αρχών της «Πράσινης Πληροφορικής» στο datacenter του ΕΚΤTO ΕΚΤ διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα και αξιόπιστα datacenters στην Ελλάδα. Στο σχεδιασμό του εφαρμόστηκαν οι αρχές της «Πράσινης Πληροφορικής», βάσει της οποίας γίνεται η βέλτιστη χρήση των υπολογιστών, διακομιστών (servers) αλλά και υποσυστημάτων -π.χ. οθόνες, εκτυπωτές, αποθηκευτικών μέσων και επικοινωνιακών δικτύων¬- με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό που ταυτόχρονα περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ήδη από το 2007, το ΕΚΤ έβαλε σε εφαρμογή τη σταδιακή παρακολούθηση, μέτρηση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής του κατανάλωσης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ηλεκτρονικών υποδομών. Η βελτιστοποίηση αρχικά αφορούσε την «εικονικοποίηση» διακομιστών, για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ πρόσφατα έχει επεκταθεί και στην βελτιστοποίηση υποδομών datacenter. Μέσω των τεχνολογικών παρεμβάσεων «εικονικοποίησης» εκτιμάται ότι από το 2008 έχουν καταναλωθεί τουλάχιστον 812.124 λιγότερες Kwh, με αποτέλεσμα την έκλυση περίπου τουλάχιστον815 λιγότερων τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Ακόμα μεγαλύτερα αναμένονται τα περιβαλλοντικά οφέλη από τις παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών datacenter. Στο Datacenter φιλοξενείται το σύνολο των υποδομών και υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης καθώς και το ψηφιακό υλικό που αποθέτουν τρίτοι φορείς για ασφαλή διαφύλαξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου