Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» πάει Θεσσαλονίκη

ΤΟ Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» θα βρίσκεται στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μας περιμένει στο περίπτερο 15, Stand 41, για να παρουσιάσει νέες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα αποτελέσματα των ερευνητικών του προσπαθειών. Μέσα από διαδραστικά ψηφιακά εκθέματα, διαδικτυακές εφαρμογές και παιχνίδια, οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς της Πληροφορικής και των Υπολογιστικών Επιστημών:
  • Επεξεργασία δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης για παραγωγή νέων ψηφιακών εφαρμογών
  • Νέα περιβάλλοντα συνεργασίας ανθρώπων-υπολογιστικών συστημάτων (φωνητικές διεπαφές, νοηματική γλώσσα, πολυτροπική επικοινωνία, αναγνώριση χειρογράφου κ.λπ.)
  • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
  • Συστήματα έξυπνης διαβίωσης και ασφάλειας
  • Τρισδιάστατη και επαυξημένη ψηφιοποίηση αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
  • Διεθνείς Ερευνητικές και Εκπαιδευτικές υποδομές και πρωτοβουλίες
  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Πληροφορικής, των Ψηφιακών Υπηρεσιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Το “Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - Αθηνά”, ιδρύθηκε με το του Π.Δ. 145/03 (ΦΕΚ Α’121), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 3438/06 (ΦΕΚ Α'33), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2919/2001. Είναι Ν.Π.Ι.Δ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχει έδρα την Αθήνα, με Ινστιτούτα στην Αθήνα, την Πάτρα και την Ξάνθη.  Αποτελείται από 3 Ερευνητικά Ινστιτούτα. Για την ομαλή λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου έχει συσταθεί Γενική Διεύθυνση διαρθρωμένη σε Τμήματα και Γραφεία αρμόδια για όλες τις απαραίτητες διοικητικές και οργανωτικές υπηρεσίες. Υπό τη Γενική Διεύθυνση λειτουργούν τρεις ερευνητικές μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου