Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Έρευνα για ψυχικές διαταραχές ζητά εθελοντές

Στο πλαίσιο του προγράμματος PreMES που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Αριστεία ΙΙ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (κ.α. 2990), το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στη μελέτη.  Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε οικογένειες ασθενών με διαταραχές συναφείς με τη σχιζοφρένεια όσο και σε ανθρώπους χωρίς σχετικό οικογενειακό ιστορικό. Περιλαμβάνει έλεγχο  γνωρισμάτων της προσωπικότητας[1] και ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών[2] (όπως η μνήμη, η προσοχή, η αντίληψη). Σκοπός είναι να κατανοήσουμε καλύτερα διάφορους παράγοντες που είτε προδιαθέτουν είτε προστατεύουν από την εκδήλωση διαταραχών στο φάσμα της σχιζοφρένειας. Απώτερος στόχος είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικότερες στρατηγικές πρόληψης και παρέμβασης.  Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας ή για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2810394616 και 6975719674 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-14:00 ή με email στη διεύθυνση premes.study@gmail.com. Κάθε συμμετέχοντας που το επιθυμεί, θα λάβει προσωπική ενημέρωση για τα αποτελέσματα από την αξιολόγησή του.  Τα ραντεβού για τη δεύτερη φάση της μελέτης ορίζονται σε ώρα και μέρα που σας εξυπηρετεί, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου