Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

Αρχαίο DNA | Παράθυρο στο παρελθόν και το μέλλον

Η περιοδική έκθεση σε συνεργασία με τo Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης που φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, έχει θέμα την παρουσίαση της σύγχρονης έρευνας για το παλαιογενετικό υλικό (αρχαίο DNA) και η σημαντική συμβολή της στη γνώση μας για τη βιολογική ιστορία του ανθρώπου. Παρουσιάζονται με κατανοητό και ευσύνοπτο τρόπο όλα τα διαδοχικά στάδια της παλαιογενετικής έρευνας, δηλαδή η συλλογή και δειγματοληψία του υλικού, οι εργαστηριακές αναλύσεις, η επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων, καθώς και όλες οι κατηγορίες των αποτελεσμάτων που αυτή μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα παρουσιάζονται ευρήματα που αποκάλυψαν οι αρχαιολογικές έρευνες σε προϊστορικές θέσεις της Μακεδονίας από τις οποίες προέρχεται και το σκελετικό υλικό στο οποίο βασίζεται η παλαιογενετική έρευνα του Πανεπιστήμιου Θράκης. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: μέχρι τις 31 Μαΐου 2016. Ώρες/Μέρες Λειτουργίας και άλλες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου