Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικά συγγράματα από το ΕΚΤ

Το Open Book Press είναι μια υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και δίνει τη δυνατότητα σε έγκριτους επιστημονικούς εκδότες να διαθέτουν το δικό τους ηλεκτρονικό εκδοτικό οίκο μονογραφιών. Η υπηρεσία απευθύνεται σε εκδότες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και φορείς μνήμης) που επενδύουν στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και στην Ανοικτή Πρόσβαση. Το Open Book Press βασίζεται στη στενή συνεργασία του ΕΚΤ με τους εκδότες, με στόχο τη διερεύνηση μακροπρόθεσμα βιώσιμου μοντέλου έκδοσης μονογραφιών ανοικτής πρόσβασης υψηλών τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών. Στο συνεργατικό αυτό μοντέλο το ΕΚΤ παρέχει την υποδομή, την τεχνογνωσία, συμβουλευτικές υπηρεσίες (διαμόρφωση online εκδοτικών οίκων, οργάνωση εκδοτικής διαδικασίας, στοιχεία ποιότητας περιεχομένου και προσβασιμότητας, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, κ.ά.), εκπαίδευση των εκδοτών και, παράλληλα, εξασφαλίζει την προβολή των εκδοτών και των εκδόσεων. Οι εκδότες, από την πλευρά τους, διαχειρίζονται τις ροές έκδοσης, μεριμνώντας για την παραγωγή έγκριτων μονογραφιών, τη διασφάλιση των διαδικασιών ποιότητας (κανονισμοί, διαδικασίες αξιολόγησης) και τη δημιουργία ενός λειτουργικού ηλεκτρονικού εκδοτικού οίκου.

Το ΕΚΤ ePublishing διαθέτει τρεις εξειδικευμένες πλατφόρμες διαχείρισης, φιλοξενίας και προβολής επιστημονικών περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων και μονογραφιών, οι οποίες αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Εξασφαλίζουμε τη φιλοξενία και τη διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου, προσφέρουμε υποδομές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση των ροών της εκδοτικής διαδικασίας, προβάλλουμε τις εκδόσεις και διασφαλίζουμε τα κριτήρια της Ανοικτής Πρόσβασης, σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια ποιότητας και τις ενδεδειγμένες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές, με τις οποίες απαιτείται να προσαρμόζονται οι συνεργαζόμενοι εκδότες.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις υπηρεσίες αναλυτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου