Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δυναμικές ανάπτυξης μέσω κοινοτήτων βλέπει το Facebook στις μικρομεσσαίες επιχειρήσεις

Η νέα έκδοση του Future of Business Report που δόθηκε στην δημοσιότητα πριν μερικές μέρες, (η έρευνα έγινε τον Μάρτιο) επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι προσαρμοστικές και διαλλακτικές. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να μοιραστούν ιδέες στο πλαίσιο της σημερινής μεταβαλλόμενης οικονομίας.Η τεχνολογία ωφελεί τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις συνδέοντάς τους με θέσεις εργασίας, την εκπαίδευση, καθώς και άλλους πόρους. Η πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες βελτιώνει τις ζωές, τις κοινότητες και τις οικονομίες. Ωστόσο, η νέα τεχνολογία απαιτεί νέα μάθηση. Πολλές επιχειρήσεις μαθαίνουν να προσαρμόζονται στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον για να συνδεθούν με νέους πελάτες, να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες online, να αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό και να διεξάγουν επικοινωνιακές εκστρατείες σε κινητά τηλέφωνα.Αυτό ισχύει όλο και περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν εργαλεία και λύσεις για την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεών τους στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον.Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η κινητικότητα μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη διαχείριση του χρόνου και να βοηθήσει στην κάλυψη αναγκών και πόρων.

Τα συμπεράσματα της έρευνας
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας το 35% των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι στρέφονται η μία από την άλλη, προκειμένου να συλλέξουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθούν στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι δεσμοί που δημιουργούν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους έχουν σημασία -όταν συνδέονται και μαθαίνουν η μια από την άλλη, παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Το 32% των επιχειρήσεων που βλέπουν με αισιοδοξία την οικονομία μαθαίνουν από άλλες επιχειρήσεις, ενώ το 64% που δηλώνουν απαισιόδοξες για την οικονομία δεν στρέφονται η μία στην άλλη για να μάθουν και να αναπτυχθούν.

Η Future of Business Survey αποτελεί μια συνεργασία ανάμεσα στο Facebook, τον Ο.Ο.Σ.Α. και την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την παροχή μηνιαίων στοιχείων για τις αντιλήψεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά. Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά σε 17 χώρες τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ έκτοτε έχει επεκταθεί συμπεριλαμβάνοντας πλέον συνολικά 33 χώρες. Η έρευνα υλοποιείται κάθε μήνα από τη γερμανική εταιρεία ερευνών FactWorks. Ο πληθυσμός-στόχος αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στο Facebook και περιλαμβάνει τόσο νεότερες όσο και εδραιωμένες επιχειρήσεις, που εκτείνονται σε ένα φάσμα τομέων. Έως σήμερα περισσότερες από 60 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μια σελίδα στο Facebook, και 141.785 από αυτές έχουν λάβει μέρος στην έρευνα. Με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα online εργαλεία καθημερινά, η έρευνα παρέχει μια εικόνα για τη νέα κινητοποιημένη, ψηφιακή τεχνολογία και συγκεκριμένες γνώσειςγια τους φορείς: μία κοινότητα η οποία έχει μετρηθεί αρκετά αλλά χρήζει περαιτέρω εξέτασης και ενδιαφέροντος για αξιόλογες πολιτικές. Η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις της σημερινής και της μελλοντικής οικονομικής δραστηριότητας, τις προκλήσεις, τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά και τη στρατηγική. Μια πρώτη έκθεση με τις αρχικές διαπιστώσεις και συζητήσεις της μεθοδολογίας, τους περιορισμούς και τις μελλοντικές προοπτικές δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016.Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στα δεδομένα και στην έκθεση, επισκεφτείτε: www.futureofbusinesssurvey.org 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου